Effekt Neu – zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla uczniów klas 1 szkół ponadpodstawowych

“Effekt Neu 1. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla liceum i technikum” to zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego skierowany do uczniów klas 1 liceów ogólnokształcących oraz techników. Opracowany materiał jest zgodny z podstawą programową przewidzianą dla szkół ponadpodstawowych.

Umiejętności

Uczeń opanuje przede wszystkim najważniejsze i wymagane na egzaminie maturalnym umiejętności gramatyczne oraz leksykalne. Pozna także kulturę Niemiec, co pozwoli na dogłębne zrozumienie przedstawionych tematów, tym samym zwiększając swobodę językową. Przyswoi także wyselekcjonowane słownictwo i idiomy, które stanowią codzienny użytek natywnych użytkowników języka niemieckiego. Uczeń rozwinie także swoje umiejętności pisemne poprzez liczne ćwiczenia w postaci dłuższych wypowiedzi. Zeszyt ćwiczeń stanowi podstawę do pracy grupowej, jak i indywidualnej.

Maturalne przygotowanie

Uczeń w toku pracy z zeszytem ćwiczeń kompleksowo przygotuje się do egzaminu maturalnego. Pozna jego strukturę, nauczy się rozwiązywać zadania typu maturalnego i dogłębnie zrozumie ich istotę. Zrozumie strukturę nawet najbardziej abstrakcyjnych wyzwań stawianych przed nim na egzaminie z języka niemieckiego.

Struktura

Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie oraz rozszerzenie podręcznika, analogicznie odpowiadając tematom w nim zawartym. Polecenia zostały przygotowane jednocześnie w języku niemieckim oraz polskim, co stanowi znaczne ułatwienie w toku pracy. Każde ćwiczenie zawiera przykładowe rozwiązanie. Ćwiczenia przybierają różną formę, zamknięte, otwarte, luki do uzupełnienia, czytanie ze zrozumieniem. Zadania są bogato  ilustrowane, przy tym szata graficzna pozostaje przejrzysta. Na końcu każdego działu znajduje się podsumowanie, którego zadaniem jest usystematyzowanie wiadomości oraz monitorowanie postępu w nauce.

 

Autorką podręcznika jest Anna Kryczyńska-Pham – opiekunka dydaktyczna setek uczniów w całej Polsce, której celem jest popularyzacja języka niemieckiego, ukazanie go z innej, nieznanej strony oraz udowodnienie, że przy nakładzie pracy oraz chęci każdy jest w stanie go opanować.

 

Język niemiecki, szkoła ponadpodstawowa, egzamin maturalny, podręcznik do języka niemieckiego

“Effekt Neu 1. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla liceum i technikum” to zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego skierowany do uczniów klas 1 liceów ogólnokształcących oraz techników. Opracowany materiał jest zgodny z podstawą programową przewidzianą dla szkół ponadpodstawowych. Umiejętności Uczeń opanuje przede wszystkim najważniejsze i wymagane na egzaminie maturalnym umiejętności gramatyczne oraz leksykalne. Pozna także…